THI CÔNG XÂY DỰNG UY TÍN GIÁ RẺ NHẤT BÌNH DƯƠNG 0938539914

Để được cung cấp những giải ph&aacute;p tốt nhất về nh&agrave; xưởng, kho b&atilde;i v&agrave; mặt bằng sản xuất, h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được những tư vấn ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; thiết thực nhất.<br />HOLINE: 0965 214 782&nbsp; - 0938 53 99 14 Ms. Yến

2-5
 

<h1 class="newsTitle">CUNG CẤP NH&Acirc;N C&Ocirc;NG X&Acirc;Y DỰNG TẠI B&Igrave;NH DƯƠNG</h1> <h2 class="newsDes">Cung cấp Nh&acirc;n c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave;, x&acirc;y dựng xưởng của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n phục vụ cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; nhu cầu mong muốn thu&ecirc; nh&acirc;n c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave; ở c&oacute; chất lượng, đ&uacute;ng tiến độ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n c&oacute; những lao động l&agrave;nh nghề được tuyển chọn v&agrave; đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n nghiệp để đ&aacute;p ứng c&aacute;c nhu cầu của bạn.</h2> <div class="cellAuto"> <div class="pictureNews"><img src="http://www.thuonghieuonline.vn/ewebsitesub/data/web791/cuognthinh.jpg" alt="cuognthinh" width="100%" /><br /><span class="imagesBR">&nbsp;</span></div> </div> <p></p> <p><span></span><span>Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n tuyển chọn v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; kinh nghiệm, kỹ năng v&agrave; sở trường của từng lao động để bố tr&iacute; thực hiện những c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp. Ngay b&acirc;y giờ, bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể sử dụng dịch vụ n&agrave;y của ch&uacute;ng t&ocirc;i khi c&oacute; nhu cầu về nh&acirc;n c&ocirc;ng x&acirc;y nh&agrave; ở tại Tp.HCM B&igrave;nhDương. </span><br /><span>Khi bạn đ&atilde; sử dụng dịch vụ Nh&acirc;n c&ocirc;ng x&acirc;y nh&agrave; của ch&uacute;ng t&ocirc;i, bạn sẽ lu&ocirc;n y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng, tiến độ v&agrave; th&aacute;i độ l&agrave;m việc của lao động. Trong phạm vi dịch vụ của m&igrave;nh, bằng chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; kinh nghiệm sẵn c&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n muốn tư vấn cho bạn những phương &aacute;n x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh tiết kiệm, thẩm mỹ v&agrave; bảo đảm c&aacute;c y&ecirc;u cầu kỹ thuật. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n c&oacute; c&aacute;c nguồn lao động đ&aacute;p ứng đủ, ổn định v&agrave; c&oacute; tay nghề ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu của c&ocirc;ng tr&igrave;nh.<br /><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khả năng cung cấp nh&acirc;n c&ocirc;ng x&acirc;y dựng tại Tp.HCM&nbsp; v&agrave; B&igrave;nh Dương đảm nhận c&aacute;c c&ocirc;ng việc sau:<br />+ Nh&acirc;n c&ocirc;ng gia c&ocirc;ng, lắp dựng cốp pha nh&agrave; biệt thự, nh&agrave; cao tầng<br />+ Nh&acirc;n c&ocirc;ng gia c&ocirc;ng, lắp dựng cốt th&eacute;p nh&agrave; biệt thự, nh&agrave; cao tầng<br />+ Nh&acirc;n c&ocirc;ng x&acirc;y th&ocirc; tường nh&agrave; biệt thự, nh&agrave; cao tầng<br />+ Nh&acirc;n c&ocirc;ng tr&aacute;t tường ho&agrave;n thiện nh&agrave; biệt thự, nh&agrave; cao tầng<br />+ Nh&acirc;n c&ocirc;ng Ốp, l&aacute;t gạch nh&agrave; biệt thự, nh&agrave; cao tầng<br />+ Nh&acirc;n c&ocirc;ng sơn bả matit<br />+ Nh&acirc;n c&ocirc;ng điện nước c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở văn ph&ograve;ng</span><br /><br /></p> <span><strong>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></span><br /><span><strong><span>C&Ocirc;NG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ X&Acirc;Y DỰNG KIẾN TRẦN</span></strong></span><br /><span>Đ/c: 650 Phạm Ngọc Thạch,P. Ph&uacute; Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh B&igrave;nh Dương</span><br /><span>Email: kientrucxaydungbinhduong@gmail.com.com&nbsp; - Website: www.kientran.net</span><br /><br /><span>Thanks & Best regards</span><br /><span>Yến Trinh (Ms)</span><br /><strong><span>0937 717 604</span></strong>

Các tin khác

Đối tác – Khách hàng